معنی و ترجمه کلمه عضو مجلس سنا به انگلیسی عضو مجلس سنا یعنی چه

عضو مجلس سنا

senator

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها