معنی و ترجمه کلمه عضو یا قسمت قبضه مانند به انگلیسی عضو یا قسمت قبضه مانند یعنی چه

عضو یا قسمت قبضه مانند

manubrium


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها