معنی و ترجمه کلمه عضو یا قسمت قبضه مانند به انگلیسی عضو یا قسمت قبضه مانند یعنی چه

عضو یا قسمت قبضه مانند

manubrium

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها