معنی و ترجمه کلمه عضو یا موجود چند شکلى به انگلیسی عضو یا موجود چند شکلى یعنی چه

عضو یا موجود چند شکلى

polymorph

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها