معنی و ترجمه کلمه عطر سنبل به انگلیسی عطر سنبل یعنی چه

عطر سنبل

lavender

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها