معنی و ترجمه کلمه عطر سنبل به انگلیسی عطر سنبل یعنی چه

عطر سنبل

lavender


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها