معنی و ترجمه کلمه عطسه آور به انگلیسی عطسه آور یعنی چه

عطسه آور

sneezy
sternutative
sternutatory

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها