معنی و ترجمه کلمه عطف بگذشته به انگلیسی عطف بگذشته یعنی چه

عطف بگذشته

retroaction

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها