معنی و ترجمه کلمه عطف توجه به انگلیسی عطف توجه یعنی چه

عطف توجه

turn to

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها