معنی و ترجمه کلمه عظمت به انگلیسی عظمت یعنی چه

عظمت

awful
enormity
grandeur
height
magneficence
magnificence
vastitude
vastity
vastness

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها