معنی و ترجمه کلمه عفونت زا به انگلیسی عفونت زا یعنی چه

عفونت زا

infective

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها