معنی و ترجمه کلمه عقاید یا سیاست شرقى به انگلیسی عقاید یا سیاست شرقى یعنی چه

عقاید یا سیاست شرقى

orientalism

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها