معنی و ترجمه کلمه عقبى به انگلیسی عقبى یعنی چه

عقبى

back
hind
hinder
posterior
rearward
retral
trailng

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها