معنی و ترجمه کلمه عقب نشاندن به انگلیسی عقب نشاندن یعنی چه

عقب نشاندن

drive
retreat

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها