معنی و ترجمه کلمه عقب نشینى به انگلیسی عقب نشینى یعنی چه

عقب نشینى

recess
retreat
scuttle
withdrawal

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها