معنی و ترجمه کلمه عقب گرد کردن به انگلیسی عقب گرد کردن یعنی چه

عقب گرد کردن

countermarch

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها