معنی و ترجمه کلمه عقد غیر معوض به انگلیسی عقد غیر معوض یعنی چه

عقد غیر معوض

gratuitous contract

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها