معنی و ترجمه کلمه عقربک به انگلیسی عقربک یعنی چه

عقربک

gnomon
gusset
holdfast
poniter
whitlow

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها