معنی و ترجمه کلمه عقلا توجیه کردن به انگلیسی عقلا توجیه کردن یعنی چه

عقلا توجیه کردن

rationalize

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها