معنی و ترجمه کلمه عقل گرایى به انگلیسی عقل گرایى یعنی چه

عقل گرایى

rationalism

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها