معنی و ترجمه کلمه عقیده مخالف به انگلیسی عقیده مخالف یعنی چه

عقیده مخالف

counterview

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها