معنی و ترجمه کلمه عقیده موروثى به انگلیسی عقیده موروثى یعنی چه

عقیده موروثى

tradition

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها