معنی و ترجمه کلمه علائم ثانویه به انگلیسی علائم ثانویه یعنی چه

علائم ثانویه

epiphenomenon

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها