معنی و ترجمه کلمه علامتى براى آرایشگاهها در انگلستان به انگلیسی علامتى براى آرایشگاهها در انگلستان یعنی چه

علامتى براى آرایشگاهها در انگلستان

barber's pole

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها