معنی و ترجمه کلمه علامت ماه گرفتگى بر بدن به انگلیسی علامت ماه گرفتگى بر بدن یعنی چه

علامت ماه گرفتگى بر بدن

birthmark

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها