معنی و ترجمه کلمه علظ چرانى به انگلیسی علظ چرانى یعنی چه

علظ چرانى

grazing

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها