معنی و ترجمه کلمه علمى و بدون نظر خصوصى به انگلیسی علمى و بدون نظر خصوصى یعنی چه

علمى و بدون نظر خصوصى

objective

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها