معنی و ترجمه کلمه علمى که در باره اثر نیرو بر اجسام بحث مى کند به انگلیسی علمى که در باره اثر نیرو بر اجسام بحث مى کند یعنی چه

علمى که در باره اثر نیرو بر اجسام بحث مى کند

mechanics

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها