معنی و ترجمه کلمه علمى که در باره برجستگى هاى سطح زمین و علل پیدایش آنها بحث مى کند به انگلیسی علمى که در باره برجستگى هاى سطح زمین و علل پیدایش آنها بحث مى کند یعنی چه

علمى که در باره برجستگى هاى سطح زمین و علل پیدایش آنها بحث مى کند

geomorphology

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها