معنی و ترجمه کلمه علم آشور شناسى به انگلیسی علم آشور شناسى یعنی چه

علم آشور شناسى

assyriology

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها