معنی و ترجمه کلمه علم اجسام متحرک به انگلیسی علم اجسام متحرک یعنی چه

علم اجسام متحرک

kinematics

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها