معنی و ترجمه کلمه علم الحرکات بدن به انگلیسی علم الحرکات بدن یعنی چه

علم الحرکات بدن

kinesiology

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها