معنی و ترجمه کلمه علم الهیات نظرى به انگلیسی علم الهیات نظرى یعنی چه

علم الهیات نظرى

dogmatics

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها