معنی و ترجمه کلمه علم بدیع به انگلیسی علم بدیع یعنی چه

علم بدیع

prosody
rhetoric

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها