معنی و ترجمه کلمه علم تبدیل جرم بنیرو به انگلیسی علم تبدیل جرم بنیرو یعنی چه

علم تبدیل جرم بنیرو

atomics

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها