معنی و ترجمه کلمه علم ترکیب لغات به انگلیسی علم ترکیب لغات یعنی چه

علم ترکیب لغات

syntactics

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها