معنی و ترجمه کلمه علم تیراندازى با تیر و کمان به انگلیسی علم تیراندازى با تیر و کمان یعنی چه

علم تیراندازى با تیر و کمان

toxophily

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها