معنی و ترجمه کلمه علم خواص هواو گازها به انگلیسی علم خواص هواو گازها یعنی چه

علم خواص هواو گازها

pneumatology

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها