معنی و ترجمه کلمه علم طبیعیات و کالبد به انگلیسی علم طبیعیات و کالبد یعنی چه

علم طبیعیات و کالبد

somatology

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها