معنی و ترجمه کلمه علم عوارض شنوایى به انگلیسی علم عوارض شنوایى یعنی چه

علم عوارض شنوایى

acoustics

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها