معنی و ترجمه کلمه علم میاه به انگلیسی علم میاه یعنی چه

علم میاه

hydrology

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها