معنی و ترجمه کلمه علم ناخوشى هاى همه گیر به انگلیسی علم ناخوشى هاى همه گیر یعنی چه

علم ناخوشى هاى همه گیر

epidemiology

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها