معنی و ترجمه کلمه علم هوا شناسى به انگلیسی علم هوا شناسى یعنی چه

علم هوا شناسى

meteorology

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها