معنی و ترجمه کلمه عمارت چند دستگاهى به انگلیسی عمارت چند دستگاهى یعنی چه

عمارت چند دستگاهى

mansion

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها