معنی و ترجمه کلمه عمده فروشى کردن به انگلیسی عمده فروشى کردن یعنی چه

عمده فروشى کردن

wholesale

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها