معنی و ترجمه کلمه عملوند لفظى به انگلیسی عملوند لفظى یعنی چه

عملوند لفظى

literal operand

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها