معنی و ترجمه کلمه عملکرد بى مراقب به انگلیسی عملکرد بى مراقب یعنی چه

عملکرد بى مراقب

unattended operation

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها