معنی و ترجمه کلمه عملکرد ماشین یا دستگاه به انگلیسی عملکرد ماشین یا دستگاه یعنی چه

عملکرد ماشین یا دستگاه

load

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها