معنی و ترجمه کلمه عملیات اکتشافى کردن پوئیدن به انگلیسی عملیات اکتشافى کردن پوئیدن یعنی چه

عملیات اکتشافى کردن پوئیدن

scout

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها