معنی و ترجمه کلمه عملیات غیر نظامیان و شخصى ها در زمان جنگ به انگلیسی عملیات غیر نظامیان و شخصى ها در زمان جنگ یعنی چه

عملیات غیر نظامیان و شخصى ها در زمان جنگ

home front

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها