معنی و ترجمه کلمه عمل آسیاب کردن به انگلیسی عمل آسیاب کردن یعنی چه

عمل آسیاب کردن

grist
milling

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها