معنی و ترجمه کلمه عمل آوردن به انگلیسی عمل آوردن یعنی چه

عمل آوردن

fetch up
produce
treat

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها